top of page

Het volstaat vaak om je eigen gedrag te veranderen om van de ander iets gedaan te krijgen.

Volgens oa de Harvard-onderhandelingsmethodes

 

  voorbeeldje

bottom of page