top of page

Bemiddeling is een methode voor conflictoplossing waarbij een neutrale persoon, de ‘bemiddelaar’ tussenkomt.

De bemiddelaar begeleidt de onderhandelingen die de conflictspartijen voeren en zorgt ervoor dat elke partij evenveel invloed kan uitoefenen tijdens deze gesprekken. Daarbij is belangrijk dat hij/zij nagaat of elke partij in voldoende en gelijke mate geïnformeerd is over alles wat er bij de onderhandelingen toe doet.

Bij een bemiddeling is het de bedoeling dat de partijen zélf het verloop en de oplossing van het conflict in handen hebben en houden.

bemidd.jpg

De bemiddelaar zal partijen helpen uitzoeken welke oplossing(en) er tegemoet komen aan de bezorgdheden en noden van ALLE betrokken partijen zonder dat er een winnaar en verliezer hoeft te zijn. 

Er wordt NIET gedacht in termen van schuld en boete, van slachtoffer en dader.

Bemiddelen is  helpend  in verschillende contexten :

           

         

federale bemiddcommissielogo.jpg
MiKK_Logo_2016_EN_130x50.jpg

GEZIN

Tussen partners, ex-partners, plus-ouders, kinderen,

kinderen en ouders. Heel specifiek in het kader van internationale kinderontvoeringen

BUURT

Irritaties en frustraties kunnen snel oplopen.. en toch is een goede buur onbetaalbaar 

SCHOOL

Het begint klein...maar het kan de sfeer op school fel verzieken: Spanningen, ruzies, pesterijen..

ORGANISATIE

Een efficiënt team kent elkaars noden en behoeften...en kan daar over communiceren...eventueel wordt dit specifiek volgens tools van DEEP DEMOCRATY begeleid 

Meer lezen

bottom of page