Onderwijs

 

Op scholen zijn er vaak conflicten met  of onder leerlingen.

Hiervoor bestaat een werkelijk doeltreffende aanpak:

Veerle LISABETH heeft  binnen een methodeschool, via reëel veldwerk, een specifiek schoolpoortmodel ontwikkeld.  Leerlingen worden gestimuleerd om anders met  emoties om te gaan, hun mening geweldloos te uiten en van daaruit  zowel ruzies te vermijden als spanningen en conflicten op te lossen.

Deze aanpak gebeurt gedeeltelijk geïntegreerd in het klasgebeuren, gedeeltelijk in individuele setting met de leerling of leerlingengroep.  Zowel  rond ‘meiden venijn’ als ‘jongens bendes’ worden afzonderlijke inleefmomenten gehouden en in het zesde leerjaar krijgen ze een ‘assertiviteits’bad naar de middelbare school toe.

Deze Communicatie & Conflict Attitude Training zou op alle scholen een vast onderdeel schooluiterst zinvol zijn.  Op basis van reële ervaringen leren ze via C&CAT hoe ze, voor enige escalatie, uiting kunnen geven aan ongenoegens en hoe ze geweldloos en in synergie conflicten kunnen ombuigen tot unieke groei-kansen.

In combinatie met het Nieuwe Autoriteit’-model  ( en daarmee verwante modellen zoals geweldloze communicatie, oplossingsgericht werken e.d…) waarbij de positie en aanpak van leerkrachten en directie vanuit een alternatief autoriteitsaspect wordt bekeken, krijgt u gegarandeerd een school die model kan staan voor een harmonieuze maatschappij.

Lees hier enkele artikelen die illustreren waarom het zoeken naar ‘alternatieve omgangsvormen’ in onze scholen, geen overbodige luxe is.

Neem vrijblijvend contact voor een eventuele introductie en/of opleiding omtrent deze modellen