Gezin

Bij tussenkomsten in gezins- en familiecontext kiest Veerle voor een totaalaanpak. gezinUiteraard is de onderlinge communicatie  en de juridische correctheid van het te bereiken akkoord belangrijk. Maar dat kan zeker in deze situaties niet los gezien worden van wat het conflict met alle betrokkenen persoonlijk doet. Hen hierbij  ondersteunen is even noodzakelijk.

 

Bij ouderschaps- & scheidingsbemiddeling wordt er vooral de  focus op het ‘belang’ van
de kind(eren)
 bewaakt.  De wil  dit te doen is er meestal wel, maar de juiste inhoud van dit begrip is vaak onduidelijk en de realiteit blijven zien is in deze emotionele periodes vaak moeilijk. Een ondersteunende waakzame zorg naar de ouders toe kan hier wonderen doen. Er wordt gewerkt aan het behouden en/of vol te houden communicatievorm tussen de ouders. Maar evenzeer zoeken we naar een manier om elkaar als ouder te vertrouwen en om zeker op  termijn samen,  ouders te kunnen zijn zonder dat er voortdurend nieuwe discussies ontstaan én opdat het ouderschap ook aangepast is aan eventuele  ‘nieuw samengestelde gezinnen’. Het opmaken van een ouderschapsplan krijgt dan ook veel aandacht.

Ook in Nieuw Samengestelde Gezinnen is het vaak zoeken naar ‘goede’ afspraken en een ‘goede’ communicatie tussen ouder en plusouder, tussen plusouder en ex-partner van de ouder, tussen plusouder en pluskinderen.  Het is een zoeken naar evenwichten in verantwoordelijkheden waarbij hulp van een bemiddelaar-conflictcoach heel werkzaam kan zijn.

 

Er wordt ook mét de kinderen gepraat. Bij een scheiding of een nieuwe gezinssituatie,  is het hele gezin betrokken en kinderen tellen daarbij graag mee. Daarom  krijgen zij hier de kans om zonder te ‘keuze’druk te voelen, hun bezorgdheden te uiten, wat uitleg te krijgen over hoe scheidingen en bemiddelingen verlopen en wat  hulp te krijgen om zelf sterker te staan, zich aan te passen, verdriet te verwerken.bemidd

 Veerle LISABETH is onderlegd in onder meer het opvoedingsmodel Nieuwe Autoriteit de SCHIP-aanpak  en Systemic Mirroring, van waaruit zij de ex-partners/ ouders ondersteunt. Zo helpt ze hen ook de relatie met hun kinderen die net nu onder grote druk staat onderhouden of herstellen. Zij verzorgt ook lezingen en vormingen over ‘Kindvriendelijke scheiden’, ‘Belang van ouderschapsplannen’, ‘Nieuw samengestelde gezinnen’

Lees meer over:

°Nieuwe Autoriteit &bemiddeling  in het artikel: Scheiden doet hoe dan ook lijden.

°Scheiding &rouwen in het artikel: Een scheiding: een cirkel van rouwen en opnieuw starten

°Kinderrechten bij scheiding in het artikel: Als ouders uit elkaar gaan wat zijn de kinderrechten?

Kijk ter ‘inspiratie ‘ naar volgende korte documentaire: ‘Scheiden met schade, kinderen over de pijn van een scheiding.’